I-taso: Valmentamisen peruskurssi

Baseball-joukkueen valmentaminen on erittäin monipuolista puuhaa. Valmentajan tulee tietenkin tuntea lajin tekniikoita ja sitä, miten baseballia pelinä pelataan. Mutta valmentamista kokeillut huomaa pian, että tässä ei todellakaan ole kaikki. Miten tekniikoita opetetaan erilaisille pelaajille ja millaisilla harjoitteilla tavallisimpia tekniikkavirheitä korjataan? Entä miten opetetaan pelaamista? Miten eri pelitilanteissa kannattaisi toimia? Miten saan pelaajat keskittymään ja innostumaan harjoittelusta? Miten käytännössä organisoidaan harjoitukset ja mitä siellä kannattaisi tehdä - erilaisilla ryhmillä? Millaisia tavoitteita pelaajille henkilökohtaisesti ja joukkueelle pitäisi asettaa? Miten toimia tappion/voiton hetkellä? Listaa voisi jatkaa...

Valmentamisen peruskurssi on tarkoitettu jokaisen baseball-valmentajan peruspaketiksi. Kurssilla tutustutaan valmentamisen eri osa-alueisiin - opetellaan baseballia lajina, baseballin opettamista ja valmentamista yleensä. Kuten edellä olevan listan pituudesta voi arvata, lyhyt 50 tunnin kurssi toimii lähinnä johdantona eri aihealueisiin. Yksi päätavoite onkin, että kurssin myötä koulutettava innostuisi oman valmentamisensa kehittämisestä ja saisi siihen eväitä.

Kenelle:
 • Kaikille baseballin valmentamisesta kiinnostuneille.
 • Minimi-ikä 16 vuotta.
Lähtötaso:
 • Vähintään 1 vuosi kokemusta lajin parista pelaajana tai muuten.
 • Huom: Koulutus suositellaan aloitettavaksi orientoitumisseminaariin (V001) osallistumalla.
Tavoite:
Kurssin suorittanut henkilö...
 • Tietää valmentamisen eri osa-alueista ja haluaa kehittyä valmentajana.
 • Tuntee baseballia lajina.
 • Tuntee tavallisimmat tekniikat ja tekniikkavirheet.
 • Tuntee harjoitteita baseballin opettamiseksi.
 • Osaa suunnitella (amatööritason) joukkueelle harjoituksen sekä viikko- ja vuosiohjelman.
 • Tuntee taidon oppimisen ja opettamisen perusteita.
 • Tietää ryhmän kanssa toimimisen perusteista.
 • Haluaa toimia baseballin parhaaksi.
Laajuus:
 • 50 tuntia.
 • Koulutusohjelmaa pyritään toteuttamaan vähintään joka toinen vuosi.
Kurssit:
 • V001 Valmentajakoulutukseen orientoituminen (2h)
 • V003 Tekniikat ja harjoitteet 2 (6h)
 • V004 Tekniikat ja harjoitteet 3 (6h)
 • V005 Tekniikat ja harjoitteet 4 (6h)
 • V006 Baseball pelinä 1 (3h)
 • V007 Baseball pelinä 2 (3h)
 • V008 Baseball pelinä 3 (3h)
 • V009 Baseball pelinä 4 (3h)
 • V010 Harjoitusten toteutus 1 (3h)
 • V011 Harjoitusten toteutus 2 (3h)
 • V012 Fysiikka (3h)
 • V013 Ryhmänhallinta 1 (3h)
 • V014 Ryhmänhallinta 2 (3h)
 • Y003 Baseball sääntökurssi, valmentajat (3h)

Yhteistyökumppanit: