SBSL kouluttaa

SBSL järjestää koulutusta ottelutoimitsijoille ja valmentajille. Koulutusten tavoitteena on lajityöskentelymme laadun parantaminen.

Koulutusohjelmat suoritetaan keräämällä kunkin ohjelman kohdalla mainitut osasuoritukset. Joitakin osakursseja on mahdollista korvata muiden järjestämillä koulutuksilla. Korvaavuuksista sovitaan tapauskohtaisesti erikseen SBSL koulutusvastaavan kanssa. Koulutuksen suorittaneista pidetään kirjaa ja eri tehtävissä toimisille tullaan asettamaan koulutusvaatimuksia.

Ensimmäiset koulutusohjelmat on rakennettu keväällä 2004. Alkuvaiheessa koulutusohjelmien luomisessa on kaksi haastetta:
  • Saada koulutusohjelmista sellaisia, että harrastajat kokevat niihin osallistumisen hyödyllisiksi. Opiskeltavasta asiasta varmaankin ainakin osa on ainakin joillekin tuttua. Suunnitteluryhmä kuitenkin huomasi jo keskinäisessä työskentelyssäänkin, että osa ryhmästä tiesi tai ymmärsi jotakin mitä muut eivät. Niinpä uskommekin, että myös kokeneet oppivat kursseilta erilaisia uusia asioita.
  • Toinen haaste on saada koulutukset pyörimään edes jotenkin säännöllisesti. Tämän toteutumiseksi koulutusohjelmat on yritetty saada monipuolisiksi, mutta samaan aikaan on tietoisesti pyritty välttämään resursseihimme nähden liian raskaiden ohjelmien laatimista.
Toistaiseksi kaikki koulutukset ovat baseball-koulutuksia, softball-koulutukset laaditaan myöhemmin. Koulutuksia luonnollisesti päivitetään paremmiksi tarpeen ja kokemuksen mukaan.

Toivotamme kaikki tervetulleiksi koulutuksiin!
SBSL koulutusohjelmat

Koulutuskalenteri

Valmentamisen koulutusohjelmat

Toimitsijoiden koulutusohjelmat

Myös ESLU järjestää erilaista koulutusta, joihin on suositeltavaa osallistua. Kurssit ovat yleensä huomattavasti SBSL:n tarjontaa laajempia.

Yhteistyökumppanit: