Toimitsijatoimikunta (TTK)

Tehtävä: Jakaa toimitsijavuorot.

Kokoonpano: Yksi edustaja jokaisesta kilpasarjaan osallistuvasta seurasta + liiton nimeämä sarjavastaava. Huom: Vaikka seuralla olisi joukkueita useassa sarjassa, niin silti vain yksi edustaja/seura.

Tehtäväkuvaus

Otteluvastaavat: Jokaiseen otteluun kiinnitetään TTK:n seuraedustajista otteluvastaava, joka vastaa toimitsijoiden hankkimisesta kyseiseen otteluun. TTK kokoontuu keväällä ja jakaa otteluvastaavien vuorot suunnilleen tasan seurojen kesken ottaen huomioon sen, mihin sarjoihin kyseinen seura osallistuu. Vastaavuuksia voidaan jakaa ristiin sarjojen välillä - esimerkiksi pelkkään SM-sajaan osallistuvan seuran edustaja voi olla vastuussa kadettisarjan ottelusta.

Yhteystiedot: Seuran edustajien on toimitettava sarjavastaavalle yhteystiedot henkilöistä, jotka toimivat kyseisen seuran toimitsijoina. TTK:n seuraedustajat vastaavat siitä, että toimiksijoiksi ilmoitetut henkilöt tuntevat velvollisuutensa (ks toimitsijaohje).

Nimettävät toimitsijat: Otteluun nimettävien toimitsijoiden ei tarvitse olla vastuullisen edustajan oman seuran toimitsijoita. Nimitysten selvittyä ne on ilmoitettava sarjavastaavalle, joka ylläpitää toimitsijoiden vuorolistoja liiton nettisivuilla. Otteluvastaava voi sopia, että toimitsija ilmoittaa vuorostaan suoraan sarjavastaavalle, mutta otteluvastaava on silti vastuussa ilmoittamisesta (eli tarkistettava netistä, että toimitsija on todella merkitty ajoissa vuorolistaan). Jos toimitsijoita ei ole vielä nimetty, niin vuorolistassa lukee TTK-edustajan joukkueen nimi.

Viivästys: Mikäli ottelusta vastuussa oleva seuraedustaja ei ilmoita sarjavastaavalle toimitsijoita viimeistään 2 päivää (48 tuntia) ennen ottelun alkamista, edustajan seuraa sakotetaan 100 eurolla.

Peruutukset: Peruutustapauksessa toimitsijan on itse hoidettava itselleen sijainen ja ilmoitettava muutoksesta sarjavastaavalle.

Siirretyt ottelut: Sarjavastaava sopii siirrettyjen ottelujen vuoroista.

Kustannusten korvaukset: Kullekin TTK:n jäsenelle korvataan puhelinkuluja max 35 euroa/pelikausi laskun mukaan.

Yhteistyökumppanit: