Hallinnon ohjeita SBSL:n työryhmille

Raportointi

Jotta SBSL:n hallituksella olisi kokonaiskäsitys asioiden tilasta, on tärkeää, että työryhmät raportoivat hallitukselle säännöllisesti toiminnastaan. Käytännössä riittää lyhyt kooste esim. ranskalaisten viivojen kera kerran kuussa sähköpostilla.

Päätösasiat

Työryhmät voivat olla omatoimisia alueillaan. Mikäli työryhmä (tai hallitus) niin haluaa, voidaan erityiset asiat saattaa hallituksen päätettäviksi.

Käytettävissä olevat varat

Työryhmät voivat käyttää talousarvion mukaisia rahoja haluamallaan tavalla, palkkioihin kuitenkin vasta neuvoteltuaan asiasta SBSL:n rahastonhoitajan kanssa ('pimeästi' ei makseta!). Jos työryhmällä ei ole tietoa käytettävissä olevista rahamääristä, on otettava yhteyttä rahastonhoitajaan. Työryhmän vetäjä vastaa kyseisen ryhmän varainkäytöstä.

Maksujen maksaminen

Käytännössä työryhmän maksujen maksaminen voi tapahtua kahdella tavalla:
  • Työryhmän jäsen maksaa hankinnan ja toimittaa KUITIN SBSL:n rahastonhoitajalle, joka tilittää summan kyseisen henkilön tilille
  • Maksu hoidetaan LASKULLA, mikä toimitetaan SBSL:n rahastonhoitajalle, joka maksaa kyseisen laskun
  • HUOM: Ilman kuittia, laskua tai vastaavaa selvitystä SBSL:ltä ei saa korvausta
Sponsorit ja muut lahjoitukset työryhmän toimintaan

Mikäli työryhmä saa sponsorin, avustuksen tai lahjoituksen toimintaansa, lisätään pääsääntöisesti 80% tuotosta kyseisen työryhmän käytettäväksi. Loput 20% siirretään SBSL:n muihin kuluihin (esim. nuorisotyölle).

Nämä ohjeet ovat voimassa alkaen 13.2.2001

SBSL:n hallitus

Yhteistyökumppanit: