Seuroilla on ilmainen tuplaturvavakuutus liiton kautta

Seurat ovat liiton kautta ilmaiseksi mukana Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n (SLU) ja Osakeyhtiö Pohjolan urheilun yhteisessä vakuutussopimuksessa, joka kattaa toiminnanvastuuvakuutuksen ja vapaaehtoistyöntekijöiden tapaturmavakuutukset. Seuran ei siis kannata hankkia omia vastaavia vakuutuksia.

Huhtikuun alusta lähtien sopimuksessa mukana olevien liittojen sekä niiden alaisten seurojen, piirien ja alueiden kaikki vapaaehtoiset toimijat on vakuutettu mahdollisen tapaturman ja vastuuvahinkojen varalta. "Urheilun yhteiskunnallinen velvollisuus on osoittaa vastuuta niitä puolta miljoonaa vapaaehtoista kohtaan, jotka tekevät työtä urheilun hyväksi. Jos jotain sattuu, ainakin vakuutus on nyt kunnossa", SLU:n puheenjohtaja Carl-Olaf Homén sanoo.

Vapaaehtoistyön tapaturmavakuutus korvaa liittojen, alueiden, piirien ja seurojen toimeksiannosta vapaaehtoistyötä - esimerkiksi kilpailujen ja tapahtumien järjestämistä, valmennusta, koulutusta, varainhankintaa sekä luottamusmies- ja toimistotyötä - tekeville sattuvia tapaturmia.

Toiminnanvastuuvakuutus puolestaan korvaa liiton tai seuran kolmannelle osapuolelle aiheuttamat henkilö- ja esinevahingot, joista vakuutettu on korvausvastuussa. Vakuutus korvaa niin työsuhteisen kuin vakuutetun toimeksiannosta vapaaehtoistyötä tekevän aiheuttamat vahingot. Vakuutus kattaa myös järjestäjän vastuun esimerkiksi leireillä ja kilpailuissa.

Käytännössä vastuuvahingon osalta toimitaan niin, että vahinkoilmoitus lähetetään täytettynä SLU:n toimistoon (Radiokatu 20, 00093 SLU). SLU puolestaan toimittaa ilmoituksen Pohjolaan. Tapaturmavahingossa tarvitaan vahinkoilmoitus, lääkärinlausunto (E-lomake) sekä mahdollisista hammasvammoista lausunto, jossa on kustannusarvio myöhemmin mahdollisesti tehtävästä hoidosta. Myös alkuperäiset kuitit maksetuista vamman hoitokuluista tarvitaan. Lajiliitto tai seura vahvistaa allekirjoituksellaan vahingoittuneen kuuluvan vakuutuksen piiriin. Vakuutuksen ehtoja ja vahinkoilmoituksia saa Pohjolan konttoreista. Vakuutuksen esite löytyy PDF-tiedostona SLU:n www-sivuilta.

Vakuutusmaksut hoidetaan niin, että SLU kerää sopimuksessa mukana olevilta lajiliitoilta maksut liittojen saaman valtionavun määrään suhteutettuna ja maksaa vakuutuksen. "Tämäkin sopimus osoittaa, mikä merkitys on sillä että urheilujärjestöt toimivat yhdessä. Kokonaishinta ei ole edes kymmenesosaa siitä, mitä se olisi ollut, jos kaikki liitot olisivat erikseen maksaneet vastaavan vakuutusturvan", Homén sanoo.

Vakuutuksen maksut hoidetaan siten, että SLU maksaa vakuutuksen ja perii mukana olevilta lajiliitoilta 1,7 prosenttia niiden vuoden 2001 valtionavun määrästä.

Pohjola-Yhtymän toimitusjohtaja Matti Kavetvuo pitää sopimusta yhteiskunnallisesti merkittävänä. "Tällä tuetaan etenkin terveyttä edistävää sekä lasten ja nuorten kasvua tukevaa liikuntaa", Kavetvuo sanoo. "Pohjola antaa erityistä arvoa sille, että urheiluseurat järjestävät nuorille ohjattua toimintaa, joka vähentää syrjäytymistä ja ohjaa nuorten energiaa purkautumaan muulla tavoin kuin väkivallan ja ilkivallan eri muotoina."

Lähde: SLU, Liikunnan ja Urheilun Maailma 7/01

Lisätietoja ja Tuplaturvavakuutuksen esitteitä: Niina Majamaa, SLU, puh. (09) 3481 2065, 040 587 3402, sähköposti

Yhteistyökumppanit: